För föreningar

Grundtanken med PopKult Nord är att finnas där för alla populärkulturella föreningar, oavsett om de har varit verksamma i flera år eller är på gång att startas upp. Vi tror på att ju fler vi blir, desto synligare och mer accepterat blir populärkulturen som intresse.

Vad kan vi göra för er som förening?
Det är väldigt mycket beroende på vilka behov ni som förening har. Det mest uppenbara kanske är marknadsföring, stöd för att nå ut och värva medlemmar, men vi kan även hjälpa till med exempelvis expertis kring att driva en förening, söka bidrag och utveckla verksamheten.

Vi tror på samarrangemang, och vill genom våra egna event lyfta fram redan aktiva föreningar. Vi söker därför alltid efter samarbetsparter för arrangemang där vi kan ta på oss den administrativa bördan så som att boka lokaler och marknadsföra, och på så sätt låta er som förening fokusera på att genomföra själva aktiviteten och visa upp er verksamhet.

Har ni en förening, eller vill ni starta en?
Tveka inte att kontakta oss via facebook, så bokar vi in ett möte och pratar om hur vi bäst kan hjälpa er!

 

 

Advertisement